Download PDF

Følgende guide viser hvordan man benytter funktionen Forbrugsoverblik.
Bemærk! Dine indtægter indgår ikke kun dine udgifter.


Adgang til forbrugsoverblikket:

1) Gå ind på menuen Konti og kort i venstre side.

Konti og kort

2) Tryk på Forbrugsoverblik.

Forbrugsoverblik

3) Følgende billede vil dukke op.

2016-06-20_12-10-16


Funktionen Forbrugsoverblikket:
Forbrugs overblikket indeholder 3 hjul. 

Faste udgifter:
Er de udgifter, som er de samme eller næsten de samme måned for måned – f.eks. husleje, varme, daginstituti-on m.m.

2016-06-20_12-11-55

Variable udgifter:
Er de udgifter, der kommer af dine indkøb og dit forbrug i øvrigt fx husholdning, cafebesøg, tøj/sko.

2016-06-20_12-10-16

Samlede udgifter:
Faste og variable udgifter sammenlagt.

2016-06-20_12-14-26

Kategorier i Forbrugsoverblikket:
Under hvert hjul, er der kategorier. Disse kategorier viser de overordnet poster under det enkelte hjul.

2016-06-20_12-22-28

Ved at trykke på 2016-06-20_12-20-181 kan man udvide kategorien  og se underkategorien.
Bemærk! Man skal lukke hovedkategorien hvis man ønsker at se de resterende kategorier.

2016-06-20_12-24-05

Underkategorierne kan også udvides hvor ved man så kan se de enkelte posteringer.

2016-06-20_12-26-15

Ved at trykke på 2016-06-20_12-20-181 kan man udvide posteringen og se posteringdetaljer.

2016-06-20_12-28-32

Valg af kategori:
Undervejs vil man støde på posteringer der ligger i kategorien Ukendt.
Disse er posteringer, som vi ikke har mulighed for at kunne kategorisere.

2016-06-20_12-47-52

Du har selv mulighed for at redigere dem og ligge dem i den rigtige kategori.
Dette gøres ved at trykke på ikonet ud for posteringen.

2016-06-21_09-39-55

Følgende side vil dukke op, og man vil have mulighed for at kunne vælge en kategori for den ukendte postering.
Bemærk! Underkategorien dukker op ved at trykke på hovedkategorien.
Bemærk! Skift kategori knappen i bunden bliver først aktiv, når man har valgt en kategori.
Bemærk! Du kan ændre kategorien på alle posteringer, ikke kun de ukendte.

2016-06-21_09-41-06


Konti der indgår i Forbrugsoverblikket:
Ude til højre kan man se hvilke konti der indgår i forbrugsoverblikket.
Som standard viser Forbrugsoverblik de samlede udgifter på de konti, du har markeret som Favoritkonti.

2016-06-21_09-56-38

Tilføjer eller fjerner du en konto i Favoritkonti, slår det automatisk igennem i Forbrugsoverblik. Ændringen slår også igennem i Kontooversigten.
Du ændrer dine Favoritkonti under ”Kontoindstillinger”.

Det vil senere blive muligt at ændre konti i Forbrugsoverblik uden at ændre Favoritkonti.


Ikoner ved kontobevægelser:

Når du går ind på dine kontobevægelser, så vil du kunne se at hver postering har et ikon.
Ikonet angiver hvilken kategori posteringen ligger i.
Bemærk! Kategorien kan ikke ændres gennem kontobevægelser. Man skal ind i Forbrugsoverblik gennem menuen til venstre.

2016-06-21_10-13-48

Under kontobevægelser, vil du kunne se en ny type ikon.
Dette ikon betyder, at det er en overførsel mellem egne konti, og den vil derfor ikke indgå i forbrugsoverblikket.

2016-06-21_10-09-06