Download PDF

Følg nedenstående vejledning for at aktivere Javascript i Safari på Mac OS X


 

1) Åbn Safari.

Safari

2) Klik på Safari i det øverste, venstre hjørne og vælg Indstillinger.

saf1

3) Klik på Sikkerhed ikonet i dialog boksen.

siksaf

4) Sørg for at der er flueben i boksen ud for Slå JavaScript til.

5) Luk dialog boksen for at gemme dine ændringer.

6) Luk Safari og åbn igen for at ændringerne træder i kraft.